การดำเนินงานประกันฯ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2554

ฐานข้อมูล CHE-QA Online

การอบรมความรู้ปี 2555

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์

Feed Display

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้26
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5
mod_vvisit_counterเดือนนี้538
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น40100
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 2010 เวลา 11:34 น.
ที่ตั้งหน่วย        
                เลขที่ ๓๑๗/๖  ถนนราชวิถี    แขวงทุ่งพญาไท   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๘,   ๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐ ต่อ ๙๓๕๕๔    
http://www.rtanc.ac.th
 
     ประวัติความเป็นมา
                วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” ได้อนุมัติก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยผู้บัญชาการทหารบก ฯพณฯ  จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ ในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้แก่กองทัพบก และเป็นการ  แก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  ๒ ดังนั้น   วันที่ ๑๙ สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
                วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทำหน้าที่ผลิตพยาบาลให้กับหน่วยงานกองทัพบก และประเทศชาติโดยเน้นคุณภาพบัณฑิตพยาบาลที่ผลิตออกมา ในฐานะโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยกองทัพบก ได้ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยลำดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๗ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๗ และใน พ.ศ.๒๕๒๗ ได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วพบ.)”   ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศ   ของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)    จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 
     ด้านการศึกษา
                พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๑๖   ผลิตพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยกองทัพบกหลักสูตร ๔ ปี
ี               
พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๒๓   ผลิตพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ และอนามัยกองทัพบก   (เทียบเท่าอนุปริญญา) หลักสูตร ๓ ๑/๒ ป
                พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๗   ผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)  
หลักสูตร ๔ ป

                พ.ศ.๒๕๒๗ – ปัจจุบัน   ผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จนถึงปัจจุบัน
                พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗   เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ๑ ๑/๒  ปี) จำนวน ๓ รุ่น
 
                นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ยังมีภารกิจทางด้านในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๔๔ เป็นหลักสูตรเฉพาะกาล ได้จัดทำเป็นโครงการผลิตเป็นระยะ ๆ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับผู้ช่วยพยาบาล
                ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมาได้เปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล   เช่น     สาขาการบริหารการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต,  สาขาการพยาบาล     เวชปฏิบัติเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลา ๑๖ สัปดาห์  และอนุสาขาการให้การปรึกษาทางสุขภาพเป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นเวลา  ๘ สัปดาห์  ปีละ ๒ หลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลของกองทัพบกและประเทศ
 

การดำเนินงานประกันคุณภาพฯ

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/rtancact/domains/rtanc.ac.th/public_html/rtanc2/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

ระบบฐานข้อมูลการประกันฯ

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/rtancact/domains/rtanc.ac.th/public_html/rtanc2/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Adventure Photography Theme  Valid XHTML and CSS.